top of page

Kiedy wizualizacja danych przynosi więcej szkód niż korzyści?


Wizualizacja danych przynosząca korzyści

Wizualizacja danych, obejmująca przedstawienie danych za pomocą obrazów takich jak diagramy, wykresy, grafy lub mapy, stała się nieodzownym narzędziem w analizie i prezentacji informacji [1]. Dzięki interaktywnym narzędziom, użytkownicy mogą lepiej zrozumieć pojęcia, modyfikując i przetwarzając informacje według własnych potrzeb [1]. Kluczowe znaczenie ma także wizualizacja przestrzenna, która umożliwia zaawansowaną analizę i wizualne przedstawienie dużych ilości danych [1]. Dobre narzędzia wizualizacji danych, łączące się z różnymi źródłami danych i oferujące szeroki wybór opcji graficznych, od tradycyjnych wykresów liniowych i słupkowych po mapy, plany i niestandardowe projekty, są istotne dla skutecznej analizy danych i podejmowania decyzji [3].

Mimo iż wizualizacja danych ma na celu uproszczenie rozumienia wzorców, trendów i korelacji w danych, nieprawidłowe jej używanie może prowadzić do błędnej interpretacji i decyzji [2]. W tej perspektywie, rozpoznanie, kiedy wizualizacja danych przynosi więcej szkód niż korzyści, i zapewnienie, że przekazywane informacje są jasne i dostosowane do odbiorcy, stają się kluczowe. przez uznanie roli prostoty, unikanie nadmiernych kreatywności i wybór odpowiednich narzędzi, autorzy mogą skutecznie komunikować swoje przesłanie.


Wizualizacja danych - rola prostoty


W kontekście wizualizacji danych, prostota odgrywa kluczową rolę w skutecznym przekazywaniu informacji. Poniższe punkty podkreślają, jak można osiągnąć ten cel:

 • Wybieraj proste wizualizacje [7]:

 • Usuwaj niepotrzebne elementy, aby utrzymać skupienie na głównym przekazie.

 • Skup się na przekazie, nie na formie .

 • Używaj kolorów strategicznie, aby przekazywać informacje lub zwracać uwagę na konkretny punkt danych.

 • Wykorzystuj wskazówki wizualne, aby podkreślić kluczowe punkty danych lub trendy.

 • Dobierz najprostszą opcję wizualizacji, gdzie funkcja jest ważniejsza niż forma w kontekście biznesowym.

 • Zasady projektowania wizualizacji:

 • Zwróć uwagę na właściwy wybór typu wykresu dla zrozumienia zawartości wizualizacji [10].

 • Używaj jasnego i prostego języka, aby unikać nieporozumień i zamieszania [8].

 • Wybierz wizualizacje oparte na notacjach i zjednoczonych zasadach, uwzględniających cały kontekst z ekstremalnymi i odstającymi wartościami oraz korelacjami [11].

 • Projekt powinien być prosty i niezakłócony, z wyraźną hierarchią informacji [14].

 • Unikanie nadmiaru i chaosu:

 • Unikaj niepotrzebnych udoskonaleń, utrzymuj właściwe proporcje [16].

 • Tylko niezbędne elementy powinny być włączone; niepotrzebne elementy zajmują miejsce i rozpraszają widza [7].

 • Nadmiar elementów w wizualizacji może utrudnić interpretację, na przykład przeciążenie wykresu liniami lub ikonami [17].

 • Unikaj używania animacji lub elementów 3D, które nie służą celowi, ponieważ mogą rozpraszać użytkownika i zmniejszać widoczność ważnych alertów [18].

Stosowanie się do tych zasad pozwala na tworzenie wizualizacji danych, które są nie tylko estetycznie przyjemne, ale przede wszystkim funkcjonalne i skuteczne w komunikowaniu kluczowych informacji.


Zagrożenia związane z nadmierną kreatywnością


Nadmierna kreatywność w wizualizacji danych może prowadzić do wielu problemów, które utrudniają zrozumienie przekazywanych informacji. Oto niektóre z zagrożeń związanych z nadmierną kreatywnością:

 • Zbyt wiele elementów:

 • W przypadku USA TODAY, nadmiar grafiki sprawia, że trudno jest skoncentrować się na kluczowych informacjach, co obniża wartość wizualizacji [17].

 • Przykład z Venngage.com pokazuje, jak nadmiar linii może utrudnić odczytanie wykresu, co prowadzi do zamieszania zamiast jasności [17].

 • Visme.co dostarcza przykład, gdzie nadmierna kreatywność powoduje, że odbiorcy mają trudności z odczytaniem informacji, co może prowadzić do błędnej interpretacji danych [17].

 • Niewłaściwe metody wizualizacji:

 • Stosowanie złożonych metod wizualizacji skierowanych do ogólnego odbiorcy może być szkodliwe, gdyż może prowadzić do nieporozumień [19].

 • Użycie zbyt wielu metod wizualizacji może wprowadzać w błąd i prowadzić do niejasności, co obniża efektywność komunikacji [19].

 • Nadużycie kolorów może sprawić, że wykres stanie się trudny do zrozumienia, odwracając uwagę widza od rzeczywistych danych [19].

 • Unikanie typowych błędów:

 • Ograniczenia czasowe mogą prowadzić do błędów, takich jak używanie promienia koła zamiast jego powierzchni do reprezentacji danych, co utrudnia porównywanie mniejszych wartości [17].

 • Należy unikać manipulowania danymi poprzez techniki takie jak cięcie osi czy użycie wykresów 3D, które mogą wprowadzać w błąd [7].

 • Analiza danych powinna być przeprowadzana ostrożnie, aby uniknąć błędnych interpretacji, na przykład porównując dane na podstawie powierzchni kształtu zamiast jego długości [17].

Podsumowując, nadmierna kreatywność w wizualizacji danych może prowadzić do zamieszania i błędnej interpretacji informacji. Kluczem do skutecznej wizualizacji jest równowaga między kreatywnością a jasnością przekazu, co pozwala na precyzyjne i skuteczne komunikowanie kluczowych informacji.


Wpływ złej wizualizacji na percepcję informacji


Zła wizualizacja danych może znacząco wpłynąć na percepcję i interpretację informacji przez odbiorców. Poniżej przedstawiono kluczowe aspekty, które należy wziąć pod uwagę:

 • Media a percepcja danych:

 • Media mogą prezentować dane w sposób, który wspiera wcześniej przyjęte założenia, co może być mylące. Takie podejście do wizualizacji danych może nie tylko wprowadzać w błąd, ale również utwierdzać odbiorców w błędnych przekonaniach [19].

 • Uproszczenie danych może prowadzić do utraty ważnych informacji, co z kolei może skutkować błędnymi interpretacjami. Ważne jest, aby wizualizacja danych zachowywała istotne szczegóły, umożliwiając pełne zrozumienie kontekstu [19].

 • Przeciążenie informacyjne i jego skutki:

 • Ludzki mózg jest w stanie przetworzyć tylko określoną ilość informacji na raz, dlatego kluczowe jest, aby nie przeciążać wizualizacji zbyt dużą ilością danych. Nadmiar informacji może prowadzić do przeciążenia i zmniejszenia zdolności do skupienia się na kluczowych danych [22].

 • Poprawna analiza jest ważniejsza niż użycie konkretnych kolorów czy branding. Należy skupić się na dokładności i klarowności przekazywanych danych, co pozwala na uniknięcie błędów interpretacyjnych [22].

 • Studia przypadków mogą być wpływane przez liczne czynniki, prowadząc do niepewnych wniosków. Ważne jest, aby wizualizacja danych była oparta na dokładnej i rzetelnej analizie, uwzględniając wszystkie istotne zmienne [23].

Zły wybór metod wizualizacji, nadmierna kreatywność, czy też próba przekazania zbyt wielu informacji naraz mogą prowadzić do niejasności i błędnej interpretacji danych. Dlatego też, projektowanie wizualizacji danych powinno być prowadzone z uwagą na jasność przekazu i dostosowanie do możliwości percepcyjnych odbiorcy.


Przykłady szkodliwej wizualizacji danych


 • Dobór odpowiedniego typu wykresu:

  • Używanie histogramu zamiast wykresu liniowego dla danych dyskretnych jest kluczowe dla prawidłowej interpretacji danych. Nieodpowiedni wybór typu wykresu może prowadzić do błędnej interpretacji i wnioskowania, co jest częstym błędem w wizualizacji danych [19].

 • Przypadek badawczy EU-OSHA:

  • EU-OSHA opublikowało raport z porównawczego studium przypadku dotyczącego zaawansowanej robotyki i bezpieczeństwa automatyzacji, omawiając implementację i wpływ systemów AI i inteligentnych robotów na zadania automatyzacji w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracowników. To studium przypadku podkreśla znaczenie odpowiedniej wizualizacji danych w kontekście bezpieczeństwa pracy i pokazuje, jak nieodpowiednia wizualizacja może wpływać na zrozumienie ryzyka i środków zapobiegawczych [6].

 • Aktywność na platformach społecznościowych wśród nastolatków:

  • Instagram jest najpopularniejszą platformą społecznościową wśród nastolatków, z 72% z nich korzystających, a następnie Snapchat (69%), Facebook (51%), Twitter (33%) i YouTube (32%). Instagram ma również najwyższy odsetek nastolatków posiadających konta (76%), co jest śledzone przez Snapchat (75%), Facebook (66%), Twitter (59) i YouTube (58%). Ponadto, Instagram ma najwyższy odsetek nastolatków publikujących co najmniej raz w tygodniu (63%), a następnie Snapchat (61%), Facebook (36%), Twitter (33%) i YouTube (32%). Te dane pokazują, jak ważne jest dostosowanie wizualizacji danych do grupy docelowej, w tym przypadku nastolatków aktywnych na platformach społecznościowych, aby skutecznie przekazywać informacje i angażować odbiorców [14].

Jak unikać błędów w wizualizacji danych


Aby unikać błędów w wizualizacji danych, należy przestrzegać kilku kluczowych zasad:

 • Zrozumienie i dostosowanie do odbiorcy:

  • Rozważ potrzeby i oczekiwania odbiorcy przed zaprojektowaniem wizualizacji [7].

  • Zdefiniuj, co chcesz osiągnąć, i dostosuj prezentację danych do swojego odbiorcy [1].

 • Jakość i kontekst danych:

  • Zapewnij jakość danych, weryfikując ich dokładność i aktualność. Dokonaj niezbędnych dostosowań, jeśli dane są szacunkowe lub niekompletne [7].

  • Zapewnij kontekst, oferując odniesienia, takie jak budżety, prognozy, cele lub poprzednie okresy, aby pomóc w interpretacji danych [7].

 • Wybór odpowiednich narzędzi i technik:

  • Wybierz właściwy wykres w oparciu o dane, na przykład wykresy słupkowe dla kategorii, wykresy liniowe dla szeregów czasowych i wykresy punktowe dla zależności [7].

  • Praktykuj korzystanie z narzędzi do wizualizacji danych, takich jak Tableau, Microsoft Power Bi, Google Data Studio, IBM Cognos, Qlik Sense, i Thoughtspot [1] [24].

  • Używaj kolorów efektywnie, unikaj używania kolorów, które wywołują określone emocje, jak czerwień dla czegoś negatywnego [1] [7].

Techniki i metody wizualizacji:

 • Techniki wizualne:

  • Wykorzystuj techniki takie jak długość, szerokość, kierunek, wielkość, kształt, zamknięcie/ograniczenie, pozycja, grupowanie, odcień, nasycenie i wartość, aby zwrócić uwagę na określone elementy [7].

 • Iteracja i dostosowanie:

  • Wizualizacje powinny być traktowane jako żywe, ewoluujące organizmy, iteracja jest kluczowa w rozwijaniu i utrzymaniu dashboardów [7].

 • Ciągle doskonal wizualizacje na podstawie opinii użytkowników i ewoluujących potrzeb biznesowych [7].

 • Zarządzanie czasem i celami:

  • Efektywne zarządzanie czasem i ustalanie kamieni milowych oraz terminów pomagają zapewnić wysokiej jakości wyniki na czas [8].

  • Dobre briefy są niezbędne do ustalenia właściwych celów i zakresu eksploracji wizualnej, unikania założeń i poprawy komunikacji [8].

Przestrzeganie tych zasad pomoże uniknąć najczęstszych błędów w wizualizacji danych i zapewnić, że przekazane informacje będą jasne, precyzyjne i odpowiednio dostosowane do odbiorcy.


Znaczenie dostosowania wizualizacji do odbiorcy


Zrozumienie odbiorcy jest kluczowe przed stworzeniem wizualizacji, ponieważ właściwie zrealizowana wizualizacja danych może ujawnić ważne informacje dla firm [1][7]. Aby osiągnąć ten cel, ważne jest, aby wizualizacja danych była dopasowana do typu danych oraz kontekstu, w którym będą one prezentowane. Poniżej przedstawiono kluczowe aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy dostosowywaniu wizualizacji do odbiorcy:

 • Typ danych a typ wizualizacji:

  • Dane ilościowe najlepiej prezentują się na wykresach słupkowych lub liniowych, pozwalając na łatwe porównanie wartości [7].

  • Dane jakościowe można efektywnie przedstawić za pomocą wykresów kołowych lub map cieplnych, ułatwiając rozpoznanie wzorców [7].

 • Kontekst danych:

  • Zapewnienie kontekstu, takiego jak budżet, prognoza, cel, czy porównanie do poprzedniego okresu, pomaga w ocenie KPI i ułatwia interpretację danych [7].

  • Użycie meta-analizy lub studium przypadku może dostarczyć dodatkowej głębi analizie, pokazując dane w szerszym kontekście badań lub szczegółowo omawiając pojedynczy przypadek [23].

 • Dostosowanie do odbiorcy:

  • Zrozumienie, kto jest odbiorcą wizualizacji, pozwala na dostosowanie poziomu skomplikowania oraz sposobu prezentacji danych [7].

  • Dla specjalistów z danej dziedziny można użyć bardziej zaawansowanych technik wizualizacji, natomiast dla ogólnego odbiorcy lepiej sprawdzą się proste i intuicyjne rozwiązania [7].

Przestrzeganie tych zasad pozwoli na stworzenie wizualizacji danych, która nie tylko przyciągnie uwagę odbiorcy, ale również skutecznie przekaże najważniejsze informacje, umożliwiając podejmowanie lepszych decyzji biznesowych.


Rola narzędzi BI w tworzeniu wizualizacji danych


Narzędzia Business Intelligence (BI) odgrywają kluczową rolę w procesie tworzenia efektywnych wizualizacji danych, umożliwiając organizacjom skuteczne zbieranie, analizowanie, interpretowanie i prezentowanie danych biznesowych [26]. Oto jak narzędzia BI wspierają tworzenie wizualizacji danych:

 • Integracja danych: Narzędzia BI integrują dane z różnych źródeł, eliminując potrzebę korzystania z wielu narzędzi i upraszczając zarządzanie danymi. To pozwala na stworzenie spójnych i kompleksowych wizualizacji, które odzwierciedlają aktualny stan przedsiębiorstwa [26].

 • Zabezpieczenia danych: Oferują zaawansowane mechanizmy szyfrowania dla transmisji i przechowywania danych, zapewniając bezpieczeństwo informacji wykorzystywanych w wizualizacjach [26].

 • Automatyzacja i efektywność: Automatyzują manualne zadania związane z analizą słów kluczowych i sortowaniem dokumentów, pozwalając ekspertom skupić się na zadaniach kreatywnych zamiast rutynowych analizach [26].

Wykorzystanie narzędzi BI, takich jak Tableau, Power BI, i Looker Studio, umożliwia stworzenie intuicyjnych i atrakcyjnych wizualizacji, które mogą być łatwo zintegrowane z innymi narzędziami, takimi jak Microsoft Excel. To z kolei pozwala na lepsze zrozumienie procesów biznesowych, identyfikację trendów, analizę danych historycznych i przewidywanie przyszłych zdarzeń [26][27][28].

Podczas wyboru narzędzi do wizualizacji danych, ważne jest, aby wziąć pod uwagę ich elastyczność i funkcje, w tym funkcje ERP, bezpieczeństwo i kompatybilność z innymi systemami. Narzędzia te powinny wspierać różne źródła danych oraz Hadoop dla dużych zbiorów danych. Warto również zwrócić uwagę na możliwości współpracy, szukając narzędzia, które współpracuje z obecnymi systemami i umożliwia aktualizacje w czasie rzeczywistym w oparciu o chmurę [27].

W zakresie tworzenia i publikowania wizualizacji, narzędzia BI umożliwiają publikowanie w różnych formatach i integrację w różnych kanałach, co znacząco zwiększa ich użyteczność. Technologie służące do wizualizacji danych ewoluują, umożliwiając tworzenie interaktywnych i szczegółowych wizualizacji, które mogą znacząco poprawić proces podejmowania decyzji w firmie [27][1].


Case study: Skuteczne vs szkodliwe wizualizacje danych


W ramach studium przypadku porównano skuteczne i szkodliwe wizualizacje danych, korzystając z doświadczeń Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz firmy Vizyble. Analiza ta uwzględnia różnorodne aspekty tworzenia wizualizacji, od wyboru narzędzi po dostosowanie do odbiorcy.

Skuteczne wizualizacje danych:

 1. Dobór narzędzi: Vizyble współpracuje z klientami, by wybrać najlepsze narzędzia BI, które są zgodne z oczekiwaniami i celami organizacji, co pozwala na stworzenie interaktywnych wizualizacji i dashboardów dostosowanych do potrzeb biznesowych klienta [28].

 2. Szkolenie i edukacja: Podkreślenie znaczenia szkolenia z wizualizacji danych, które obejmuje zarówno aspekty techniczne, jak i kreatywne, jest kluczowe dla profesjonalistów zajmujących się analizą danych [13].

 3. Dostosowanie do odbiorcy: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oferuje szeroki zakres usług, w tym szkolenia i edukację, co pozwala na dostosowanie wizualizacji do różnych grup odbiorców, od specjalistów po ogólną publiczność [29].

Szkodliwe wizualizacje danych:

 • Nadmierna kreatywność: Przykłady z literatury, takie jak "Przedsiębiorczość i technologia XXI wieku", pokazują, że nadmierna kreatywność i złożoność wizualizacji mogą prowadzić do błędnej interpretacji danych, co podkreśla znaczenie prostoty i jasności przekazu [30].

 • Brak dostosowania: Nieuwzględnienie specyfiki odbiorcy może prowadzić do niezrozumienia przekazywanych informacji, co jest szczególnie ważne w kontekście różnorodności usług oferowanych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych [29].

 • Niewłaściwy wybór narzędzi: Nieodpowiednie narzędzia mogą ograniczać możliwości analizy i prezentacji danych, co Vizyble rozwiązuje poprzez ścisłą współpracę z klientami w celu wyboru narzędzi odpowiadających ich celom i oczekiwaniom [28].

Podsumowując, kluczem do skutecznej wizualizacji danych jest zrozumienie potrzeb i oczekiwań odbiorcy, a także wybór odpowiednich narzędzi i technik. Szkolenie i edukacja odgrywają istotną rolę w rozwoju umiejętności tworzenia przejrzystych i funkcjonalnych wizualizacji, które przekazują kluczowe informacje bez wprowadzania w błąd.


Zakończenie


W świetle omówionych zagadnień, staje się jasne, że kluczowym aspektem efektywnej wizualizacji danych jest równowaga między prostotą a kreatywnością, dostosowana do potrzeb i zdolności percepcyjnych odbiorcy. Wybór odpowiednich narzędzi i technik wizualizacji, które umożliwiają jasne i przystępne przedstawienie skomplikowanych danych, jest nieodzowny dla uniknięcia błędnej interpretacji i podejmowania błędnych decyzji. Właściwe szkolenie i edukacja w zakresie tworzenia wizualizacji danych mogą znacząco przyczynić się do poprawy jakości i skuteczności komunikacji informacyjnej.

Warto zatem zainwestować czas i środki w rozwijanie umiejętności w zakresie wizualizacji danych, aby maksymalizować korzyści płynące z jasnej i efektywnej prezentacji informacji. Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź nasze szkolenia. Odpowiednie podejście do projektowania wizualizacji danych pozwala na nie tylko korzystniejsze przedstawienie danych, ale również na głębsze zrozumienie przekazywanych treści, co jest niezbędne w podejmowaniu mądrych i świadomych decyzji.

FAQs

 1. Dlaczego jest ważne, aby dane były przedstawiane w sposób czytelny? Czytelna wizualizacja danych znacząco ułatwia ich zrozumienie. Dzięki wykresom, tabelom i innym formom graficznym można szybciej zauważyć wzorce, trendów oraz zależności między danymi, co ułatwia analizę i podejmowanie decyzji.

 2. Czy wizualizacja zawsze jest skutecznym narzędziem? Badania wskazują, że wizualizacja może mieć swoje negatywne strony. Może zmniejszać motywację do pracy nad celami, ponieważ pozytywne wyobrażenia o osiągnięciu celu mogą sprawić, że mózg myśli, iż cel został już osiągnięty, co jest jedynie złudzeniem poznawczym. W skrócie, wizualizacja może prowadzić do rozleniwienia.

 3. Jakie korzyści przynosi wizualizacja? Wizualizacja jest prostą, lecz potężną metodą, która może intencjonalnie zmieniać stan umysłu. Praktykowanie tej metody pozwala na odblokowanie zdolności do samoregeneracji i powrotu do stanu dobrostanu, zarówno fizycznego, jak i psychicznego.

 4. W jaki sposób wizualizacja informacji ułatwia nam życie codzienne? Wizualne przedstawienie danych umożliwia szybkie identyfikowanie trendów, wzorców i anomalii. To z kolei pozwala na błyskawiczne reagowanie i dostosowywanie się do zmieniających się warunków, co jest szczególnie ważne w kontekście rynkowym i konsumenckim.

Referencje


43 wyświetlenia0 komentarzy

Comentários


bottom of page