top of page

Power BI

Odkryj potężne narzędzie do analizy danych. Dołącz do naszego szkolenia Power BI i naucz się tworzyć, wizualizować i zrozumieć dane w sposób profesjonalny. Rozwijaj swoje umiejętności i podejmuj mądre decyzje biznesowe już teraz!

DATAVISIO

Szkolenia z Power BI rekomendujemy w trybie stacjonarnym w grupie nie większej niż 15 osób. Szkolenie z podstaw Power BI jest w trybie dwudniowym. Przykładowy plan szkolenia został przedstawiony poniżej:

Dzień 1:

 1. Wprowadzenie do Power BI: Poznaj podstawowe informacje na temat narzędzia Power BI, jego znaczenie i roli w analizie danych.

 2. Instalacja i konfiguracja: Dowiedz się, jak zainstalować Power BI Desktop oraz jak dokonać podstawowej konfiguracji.

 3. Łączenie z danymi: Naucz się, jak importować dane z różnych źródeł, takich jak arkusze kalkulacyjne, bazy danych czy pliki CSV.

 4. Transformacja danych: Zrozum, jak dokonywać transformacji danych, takie jak usuwanie niepotrzebnych kolumn, filtrowanie i łączenie tabel.

 5. Tworzenie podstawowych wykresów: Opanuj tworzenie prostych wykresów słupkowych, kołowych i tabelarycznych, aby reprezentować dane w zrozumiały sposób.

 6. Relacje w Power BI: Zdobądź wiedzę na temat tworzenia relacji między różnymi tabelami danych w celu bardziej zaawansowanej analizy.

Dzień 2:

 1. Wizualizacje: Poznaj zaawansowane techniki tworzenia atrakcyjnych wizualizacji danych, takie jak wykresy kaskadowe, wykresy słupkowo-kreskowe czy mapy.

 2. Zaawansowane operacje z danymi: Dowiedz się, jak stosować zaawansowane operacje, takie jak grupowanie, hierarchie i mierzenia, aby uzyskać bardziej zaawansowane informacje.

 3. Publikacja i udostępnianie raportów: Naucz się, jak publikować raporty na platformie Power BI i jak udostępniać je innym osobom.

 4. Praca z danymi czasowymi: Zrozum, jak analizować dane czasowe i tworzyć dynamiczne wykresy, które pozwalają na monitorowanie zmian w czasie.

 5. Tworzenie kalkulatorów i wyrażeń DAX: Poznaj język DAX (Data Analysis Expressions) i jak tworzyć kalkulatory i wyrażenia dla bardziej zaawansowanych obliczeń.

 6. Optymalizacja wydajności: Dowiedz się, jak zoptymalizować wydajność raportów i zapytań, aby pracować sprawnie z dużymi zbiorami danych.

Szkolenie z Power BI na poziomie podstawowym zapewnia solidne fundamenty do pracy z narzędziem i pozwala uczestnikom zdobyć umiejętności potrzebne do analizy danych oraz tworzenia profesjonalnych raportów i wizualizacji.

bottom of page