top of page

Wizualizacja i storytelling danych

Odkryj potęgę storytellingu i wizualizacji danych! Nasze szkolenia to klucz do nauki, jak opowiadać fascynujące historie za pomocą danych. Naucz się, jak przekazywać swoje przesłania w sposób klarowny i efektywny, wykorzystując zaawansowane techniki wizualizacji. Po naszych szkoleniach będziesz umiał/a tworzyć wizualizacje danych, które przyciągają uwagę i pozostają w pamięci, co jest nieocenione zarówno w biznesie, jak i w komunikacji wizualnej. Dołącz do nas i rozpocznij swoją podróż w stronę mistrzostwa w storytellingu i wizualizacji już teraz!

Storytelling danych - nie mamy wrodzonych predyspozycji do opowiadania historii za pomocą danych

Prawdą jest stwierdzenie, iż w szkołach uczymy się bardzo wielu przedmiotów z zakresu matematyki, lingwistyki. W kwestii językowej, dowiadujemy się jak łączyć zdania i później opowiadać na ich podstawie pewne historie. Rozwiązując zadania matematyczne, uczymy się pojmować liczby i ogólnych zdolności analitycznych. Rzadko bywa tak by te obie kwestie łączono ze sobą. I nie dzieje się tak bez przyczyny. Z pewnością ze szkoły podstawowej czy z gimnazjum/liceum spotkałeś/aś się z osobą, która pisała świetne opowiadania z języka polskiego, a inną, która była niesamowita z fizyki lub matematyki. Na poniższym rysunku przedstawiono jak ogólnie funkcjonuje nasz mózg i w jaki sposób opowiadanie historii o danych powoduje tworzenie się 'mosty' pomiędzy obiema częściami mózgu.

Most w wizualizacji danych

Na obrazku przedstawiono grafikę związaną z konceptem "Storytelling danych". Widzimy ilustrację mózgu podzielonego na dwie połowy, z których jedna jest oznaczona jako "LOGIC", a druga jako "EMOTION". Połówki mózgu są stylizowane na płomienie lub falujące linie w kolorach niebieskim i pomarańczowym, które symbolizują logiczne i emocjonalne aspekty przetwarzania informacji. Mózg umieszczony jest pod mostem, który ma formę ikonicznego mostu kratownicowego. Most ten ma za zadanie połączyć dwie strony mózgu, co podkreśla połączenie logiki i emocji. Kiedy prezentujesz swoje spostrzeżenia jako opowieść danych, budujesz most dla swoich danych do wpływowej, emocjonalnej strony mózgu. 

Badania pokazują, że średnio patrzymy na przedstawianą wizualizację do maksymalnie 8 sekund. Jest to czas po którym nie masz zachęcić odbiorcę do dalszego oglądania, tylko jest to czas po którym masz zrozumieć przesłanie i sens wizualizacji.

Poniżej przedstawiono szczegółowy plan szkolenia ze storytellingu i wizualizacji danych:

 1. Wprowadzenie do wizualizacji danych

  • Wprowadzenie do wizualizacji danych i jej znaczenia.

  • Rola czytelności i jasności wizualizacji.

 2. Zrozumienie kontekstu

  • Rozumienie publiczności

  • Fundamenty budowania swojego przekazu

 3. Wybór odpowiedniego wykresu

  • Przegląd różnych rodzajów wykresów: słupkowe, kołowe, liniowe, itp.

  • Wybór odpowiedniego typu wykresu dla konkretnych danych i celów.

 4. Usuwanie śmieci z wizualizacji

  • Pokazywanie wizualizacji w prosty i zrozumiały sposób

  • Koncentrowanie się na estetyce i likwidowaniu zbędnych informacji

 5. Projektowanie wizualizacji

  • Zasady projektowania wizualizacji danych.

  • Wybór odpowiednich kolorów, kontrastu i układu.

 6. Podstawy storytellingu

  • Wprowadzenie do storytellingu jako narzędzia komunikacji.

  • Zrozumienie znaczenia storytellingu w analizie danych i biznesie.

 7. Budowa narracji

  • Elementy skutecznej opowieści: bohater, konflikt, rozwiązanie.

  • Tworzenie spójnej i przekonującej narracji opartej na danych.

 8. Techniki opowieści

  • Użycie emocji, anegdot i konkretnych przykładów w storytellingu.

  • Budowanie napięcia i zainteresowania w opowieści.

 9. Przykłady storytellingu danych

  • Praktyczne przykłady storytellingu danych na danych liczbowych i konkretnych wizualizacjach

 10. Praktyka i projektowanie własnych wizualizacji

  •  Ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy tworzą własne wizualizacje danych w oparciu o storytelling.
    

To szkolenie jest skoncentrowane na rozwoju umiejętności tworzenia efektywnych wizualizacji danych i wykorzystywania storytellingu do przekazywania danych w zrozumiały i przekonujący sposób. Uczestnicy zdobędą praktyczne narzędzia, które pomogą im lepiej komunikować się za pomocą danych oraz tworzyć bardziej efektywne prezentacje i raporty.

bottom of page