top of page
Power Query warsztat

Power Query to technologia zaimplementowana w programach Microsoft Excel, Power BI i innych, która zmieniła zasady gry w pozyskiwanie i przekształcanie danych. Dzięki niej każdy, kto korzysta z bogatych zewnętrznych źródeł danych, a nawet z lokalnych skoroszytów, może gromadzić, łączyć i przetwarzać dane, korzystając z prostego interfejsu. Po właściwym przygotowaniu danych można je załadować do raportu w Excelu, Power BI lub tabeli w innym programie do późniejszego wykorzystania. Potem, za każdym razem gdy dane będą aktualizowane, wystarczy odświeżać raport i cieszyć się automatycznym przetwarzaniem.

Przed przystąpieniem na szkolenie Power Query, warto zapoznać się czym właściwie jest Power Query i jaki jest próg 'wejścia', czyli poznania tego programu.
W Power Query, kluczowym interfejsie tego narzędzia, każda operacja przetwarzania danych, którą wykonasz, jest zapisywana. Dzięki temu, możesz je później łatwo powtórzyć automatycznie. Dla doświadczonych użytkowników Excela, proces ten przypomina rejestrację makra, ale jest znacznie bardziej intuicyjny. Po przekształceniu danych, można je zaimportować do raportu, a każde odświeżenie raportu automatycznie powtarza te operacje, oszczędzając ci czas i wysiłek, który inaczej musiałbyś poświęcić na manualne przetwarzanie danych.

Użycie Power Query jest proste dzięki spójnemu interfejsowi, który działa tak samo niezależnie od typu i formatu importowanych danych. Kompleksowe scenariusze przetwarzania danych są reprezentowane jako sekwencje łatwych do edycji kroków. W bardziej skomplikowanych przypadkach, poszczególne kroki można dostosowywać przy użyciu paska formuł lub zaawansowanego edytora z językiem M. Każdy ciąg przekształceń jest zapisywany jako zapytanie, które następnie można wykorzystać w raporcie lub innych kwerendach, tworząc kompleksowy proces przetwarzania danych.

Początkowo dodatek Power Query był całkowicie oddzielony od Excela, ale Microsoft zadecydował, aby go zintegrować w postaci natywnego komponentu, a Power Query uczynić podstawowym mechanizmem przetwarzania danych. We wrześniu 2016 r. pojawił się program Excel 2016 ze zintegrowanym, pełnoprawnym narzędziem Power Query, a nie osobnym dodatkiem. Wszystkie funkcjonalności zostały umieszczone w karcie Dane w grupie Pobieranie i przekształcanie, która później została przemianowana na Pobieranie i przekształcanie danych.

Power Query i tabele przestawne

Odkryj potęgę analizy danych! Nasze szkolenia z tabel przestawnych i Power Query to klucz do efektywnej analizy i raportowania. Naucz się jak transformować, łączyć i analizować dane w taki sposób, który ułatwi podejmowanie mądrych decyzji biznesowych. Rozwijaj swoje umiejętności i zyskaj przewagę konkurencyjną. Dołącz do nas już teraz!

Podczas szkolenia uzyskasz wiedzę w następujących kwestiach:
 

 1. Wprowadzenie do Power Query i tabel przestawnych: Zrozumienie roli Power Query i tabel przestawnych w analizie danych oraz ich znaczenia w procesie tworzenia raportów.

 2. Instalacja i konfiguracja Power Query: Naucz się, jak zainstalować i skonfigurować narzędzie Power Query, aby rozpocząć pracę z danymi.

 3. Import danych: Dowiedz się, jak importować dane z różnych źródeł, takich jak pliki Excel, bazy danych, arkusze kalkulacyjne, strony internetowe czy inne źródła.

 4. Transformacja i oczyszczanie danych: Opanuj techniki transformacji i oczyszczania danych za pomocą Power Query, takie jak usuwanie duplikatów, filtrowanie, zmiana formatu i wiele innych.

 5. Łączenie danych: Zdobądź umiejętność łączenia danych z różnych źródeł w jedną spójną bazę danych za pomocą Power Query.

 6. Tworzenie tabel przestawnych: Naucz się, jak tworzyć i dostosowywać tabele przestawne w programie Excel, które pozwalają na analizę i podsumowywanie danych w sposób zorganizowany.

 7. Tworzenie zaawansowanych obliczeń: Poznaj zaawansowane techniki tworzenia obliczeń i wyrażeń DAX (Data Analysis Expressions) w tabelach przestawnych.

 8. Optymalizacja wydajności: Dowiedz się, jak zoptymalizować wydajność tabel przestawnych i zapytań, aby pracować sprawnie z dużymi zbiorami danych.

 9. Tworzenie dynamicznych raportów: Zrozum, jak tworzyć dynamiczne raporty i wykresy, które pozwalają na analizę danych w czasie rzeczywistym.

 10. Praca z zaawansowanymi funkcjami Power Query: Poznaj bardziej zaawansowane operacje i funkcje w Power Query, takie jak scalanie tabel, grupowanie, łączenie i inne.

 11. Rozwiązywanie problemów z danymi: Zdobądź umiejętności rozwiązywania problemów związanych z danymi za pomocą Power Query i tabel przestawnych.

Szkolenie jednodniowe z Power Query i tabel przestawnych dostarcza uczestnikom niezbędnych narzędzi i umiejętności do efektywnej analizy danych i tworzenia zaawansowanych raportów.

Power Query szkolenie -najbliższy termin 

bottom of page